8ο Λύκειο Αθηνών

Διδακτήρια "ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΟΣ"

 

 το σχολείο
 ιστορικό
 μαθητικά θέματα - ενημέρωση 
 ελληνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα 
 δραστηριότητες 
 εκδρομές
 εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
 υποτροφίες
 Κ Ε Σ Υ Π
 σύνδεσμοι
 επικοινωνία
 

 

Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη)

 

Erasmus +

 

Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικής Υποβολής Μηχανογραφικού 2015

 

Παράταση υποβολής μηχανογραφικών
(σχολείο ανοικτό Τρίτη 14 και Παρασκευή 17 Ιουλίου)

 

Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών εξετάσεων 2016