8ο Λύκειο Αθηνών

Διδακτήρια "ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΟΣ"

 

 το σχολείο
 ιστορικό
 μαθητικά θέματα - ενημέρωση 
 ελληνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα 
 δραστηριότητες 
 εκδρομές
 εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
 υποτροφίες
 Κ Ε Σ Υ Π
 σύνδεσμοι
 επικοινωνία

 

Erasmus +

Ενημέρωση για ομάδες προσανατολισμού και συντελεστών βαρύτητας

Αντιστοίχιση ομάδων προσανατολισμού και επιστημονικών πεδίων

Διεξαγωγή εξετάσεων αξιολόγησης επιπέδου γλωσσομάθειας μαθητών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

“Σχολεία ανοικτά στη γειτονιά" pdf1 pdf2 pdf3

 

Λόγω έλλειψης γραμματειακής υποστήριξης στο σχολείο μας, ενημερώνουμε τους αξιότιμους γονείς και κηδεμόνες ότι η έκδοση Βεβαιώσεων Φοίτησης δεν είναι δυνατόν να γίνεται αυθημερόν.